Nieuwjaarstoespraak Dirk Jan Bender

Samenvatting nieuwjaarstoespraak voorzitter

Het jaar 2022 werd overschaduwd door de alles vernietigende oorlog in Oekraïne. Het is onbegrijpelijk hoe een tiran zoveel verwoesting kan veroorzaken en mensenlevens vernietigt, niet alleen bij de “vijand” maar ook in eigen gelederen. Het is goed vast te stellen dat door de Navo bondgenoten veel steun wordt geleverd. De samenwerking van die landen en de hulp zullen misschien en laten we dat hopen, bijdragen aan een goede afloop van deze verschrikkelijke strijd.

Wat zijn we toch bevoorrecht dat we in een vrij en democratisch land wonen. En wat is het toch bijzonder dat wij hier allemaal op ons mooie Ameland een stekkie hebben. En last but not least wat is het toch een voorrecht in overtreffende trap dat we hier het hele jaar door onze favoriete sport kunnen beoefenen.

De hierboven genoemde samenwerking en hulp zijn ook essentieel voor het floreren van onze vereniging. Zonder een goede samenwerking en hulp van vele vrijwilligers is het lastig.

We zijn daarom verheugd te kunnen zeggen dat het op beide fronten goed gaat. We hebben een enthousiast bestuur, dat fysiek, online en via whats app plezierig met elkaar samenwerkt. De lastige overgang van Egolf4U naar Nexxchange, waarmee vooral Sytske en in mindere mate ook Kees mee te maken hebben, wordt begeleid door Roland, die we daarvoor veel dank verschuldigd zijn. Het zal nog wel even duren voordat alles soepel verloopt en we vragen dan ook bij de leden enig geduld.

We zijn de stichting golfbaan Ameland veel dank verschuldigd. Benadrukt wordt dat de beide bestuurders van SGA een groot compliment verdienen voor hun inmiddels al bijna 6 jaar onafgebroken inzet voor golf op Ameland, waardoor wij als vereniging niet alleen onze vele wedstrijden kunnen organiseren maar ook het hele jaar door op een mooie baan kunnen spelen. SGA verdient waardering en bewondering.

Eind vorig jaar nam Hendrik afscheid van de vereniging. Het bestuur betreurt dat besluit. Immers Hendrik heeft niet alleen golf op Ameland op de kaart gezet meer ook gedurende ruim 25 jaar de baan in optimale staat gebracht en gehouden. We zijn als vereniging aan Hendrik veel dank verschuldigd en wensen hem en Bianca veel geluk en plezier in de toekomst.

En dan gaat ook Hinke nog weg. Wat jammer, want een gastheer zoals hij zul je niet snel vinden. We zijn Hinke, altijd voorkomend, opgewekt en positief veel dank verschuldigd en wensen ook hem en Rika het allerbeste in de toekomst.

De benoemingstermijn  van Alie en Dirk-Jan loopt af in maart 2023. Het bestuur roept de leden op zich te melden voor de dan twee openvallende vacatures en met name wordt een beroep gedaan op de Amelanders.

Lichtgolfen nieuwe stijl is dit jaar de lucht ingegaan. De inspanningen van Hennie de Jong – inhoud – en Roland – vorm- hebben ertoe geleid dat de leden periodiek op de hoogte bleven van het wel en wee in de vereniging. Dank daarvoor. Vanaf dit jaar proberen we lichtgolfen een keer per kwartaal te laten verschijnen en het verheugt ons zeer dat Auke Rottier het stokje van Hennie overneemt.

Er wordt een toost uitgebracht op een succesvol, vredig en plezierig (golf) jaar.

Dirk-Jan Bender

Meer nieuws

NGF-competitie 2024 achter de rug

Update 3 mei 2024 De NGF-competitie 2024 is voor de beide Amelander golfteams weer gespeeld. In hun laatste wedstrijd speelde Heren 50+ op ‘De Groene

Word lid!

Wilt u lid worden van onze golfvereniging? Lees meer op onze leden pagina.