Onze baanvogels

Willem Kiewiet informeert ons over de stand van zaken.

Tijdens de jaarlijkse teldag zijn er 55 soorten gezien, gehoord. Veel kleine vogels lijken op afstand op elkaar, als je ze al ziet, waardoor een goede kennis van de zang een vereiste is, Jaap Kienstra heeft hier verstand van. De vorige jaren lagen de cijfers hoger (tussen de 60 en 65), wij vermoeden dat de droogte daaraan debet is. De gegevens uit de birdwatching op andere banen laten een gelijksoortig beeld zien. Er zijn ruim voldoende grauwe ganzen, 600 volwassen en 400 kuikens op de teldag, dit is een ruwe schatting. Helaas hebben we op de teldag moeten constateren dat er veel nesten van de Bontlieuwen (scholeksters) zijn leeggeroofd, er waren nogal wat zilvermeeuwen aanwezig. Waarschijnlijk hadden ook zij gebrek aan voedsel. Leuke soorten die hier standaard aanwezig zijn: de tapuit bij hole 6, ter hoogte van het 150 meter paaltje, vermoedelijk broedend in een konijnenhol. Drie of vier paartjes bergeend die ook oude konijnenholen als nest gebruiken. Vorig jaar was er op hole 6 een broedende eidereend. Verder blauwborsten bij hole 6. En natuurlijk ongeveer 40 paar scholeksters, iets dat wij op onze baan normaal vinden, maar toch wel heel bijzonder is. De eerste jongen zullen de komende weken uit het ei kruipen. Dus niet meer met buggy’s en trolleys in de rough en kijk goed uit naar de jongen, zeker als de ouders alarm slaan!

Laat ze met rust!

Willem Kiewiet

Meer nieuws

Amelander Wintercompetitie gaat van start!

Komende zaterdag 7 oktober gaat de Amelander Wintercompetitie van start. Deze competitie heeft als basis de wedstrijden die op zaterdag worden georganiseerd, dus ook de

Word lid!

Wilt u lid worden van onze golfvereniging? Lees meer op onze leden pagina.