Word lid van onze vereniging

Home /
Word lid

Lid worden van de

golfvereniging Ameland

Fijn dat je overweegt om lid van de Golfvereniging Ameland te worden waardoor je vrij kunt deelnemen aan de verenigingswedstrijden en -activiteiten. Wij heten je op voorhand hartelijk welkom. Indien je nadere informatie wenst over golf of over het lidmaatschap, dan kun je je wenden tot één van de bestuursleden. Mocht je reeds het besluit hebben genomen om lid te worden dan kun je dit kenbaar maken via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

Alle lidmaatschappen gelden voor de periode 1 januari t/m 31 december en zijn inclusief:

Word je gedurende het jaar lid dan wordt het speelrecht in verhouding t/m 31 december berekend als je niet het voorafgaande jaar lid bent geweest.

tarieven

Vanaf  1 – 1 -2023

Voor leden met een hoofdlidmaatschap anders dan de Golfvereniging Ameland geldt de lagere NGF-contributie.

A-Lidmaatschap

Woonachtig op Ameland.

Contributie Vereniging

€ 34,00

Contributie NGF

€ 23,00

A-speelrecht Golfbaan

€ 905,00

Totaal

€ 962,00

B-Lidmaatschap

Niet woonachtig op Ameland, een vast recreatie verblijf gebruikend of in eigendom hebbend.

Contributie Vereniging

€ 34,00

Contributie NGF

€ 23,00

B-speelrecht Golfbaan

€ 690,00

Totaal

€ 747,00

C-Lidmaatschap

Niet vallend onder het A-, of B-lidmaatschap.

Contributie Vereniging

€ 34,00

Contributie NGF

€ 23,00

C-speelrecht Golfbaan

€ 500,00

Totaal

€ 557,00

E-Lidmaatschap

Junioren 14-21 jaar

Contributie Vereniging

€ 34,00

Contributie NGF

€ 10,00

E-speelrecht Golfbaan

€ 285,00

Totaal

€ 329,00

F-Lidmaatschap

Jeugd 8-14 jaar

Contributie Vereniging

€ 34,00

Contributie NGF

€ 10,00

F-speelrecht Golfbaan

€ 120,00

Totaal

€ 164,00

G-Lidmaatschap

Handicap 45 en hoger. Alleen op de grote baan na 17.00 uur in de zomer en na 15.00 uur in de winter tenzij wordt gespeeld met een handicapper 36 of lager. 

Contributie Vereniging

€ 34,00

Contributie NGF

€ 23,00

G-speelrecht Golfbaan

€ 375,00

Totaal

€ 432,00

I-Lidmaatschap

Verenigingslidmaatschap en NGF-registratie, exclusief speelrecht.

Contributie Vereniging

€ 34,00

Contributie NGF

€ 23,00

Totaal

€ 57,00

AANMELDINGSFORMULIER