Word lid van onze vereniging

Home /
Word lid

Lid worden van de

golfvereniging Ameland

Fijn dat je overweegt om lid van de Golfvereniging Ameland te worden waardoor je vrij kunt deelnemen aan de verenigingswedstrijden en -activiteiten. Wij heten je op voorhand hartelijk welkom. Indien je nadere informatie wenst over golf of over het lidmaatschap, dan kun je je wenden tot één van de bestuursleden. Mocht je reeds het besluit hebben genomen om lid te worden dan kun je dit kenbaar maken via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

Het lidmaatschap geldt voor de periode 1 januari t/m 31 december en is:

Tarief

Vanaf  1 – 1 -2024

Contributie Vereniging

€ 34,00

Contributie NGF

€ 24,50

Totaal

€ 58,50

NB. Voor jeugdleden en leden met een hoofdlidmaatschap bij een andere golfvereniging dan de Golfvereniging Ameland, geldt een lagere NGF-contributie.

AANMELDINGSFORMULIER Lidmaatschap golfvereniging ameland